Рекламна тарифа
Т А Р И Ф А
за излъчване на eлектронни съобщения по BG MUSIC CHANNEL на партии, коалиции и инициативни комитети за ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 26 март 2017 г.