Централен офис
София п.к. 1330,
ж.к. Сердика, ул. Гюешево 85, ет.1
/Институт по маркетинг/
Tel : 02/920 09 72;

BG MUSIC CHANNEL 
„Домът на българската музика!“


BG MUSIC CHANNEL е специализирана българска национална телевизия с музикално-развлекателен профил. 

BG MUSIC CHANNEL стартира излъчването си на 01.06.2013г. Излъчва мултикаст сигнал в два формата – SD 16:9 и FULL HD.

BG MUSIC CHANNEL е телевизия за българска музика, като се стреми да бъде адекватна на тенденцията към нарастване на интереса от различните поколения към българската популярна музика.

BG MUSIC CHANNEL има 24-часова музикална програма, 7 дни в седмицата, която съдържа единствено и само българска музика. Основните стилове, застъпени в програмата са български поп, рок, хип-хоп, R&B, Dance, Club-на музика и естрада. 

СЛОГАН:
Домът на българската музика!

ФИЛОСОФИЯ:
Да събере най-доброто от стиловото разнообразие на актуална българска музика в един ефир и да се превърне в най-качествената платформа за популяризиране на модерна българска музика. Да се превърне в лицето на модерната българска музика. Да задоволява нуждата от българска музика, развлечения, информация и интерактивност.

МИСИЯ:
Да популяризира, развива и утвърждава българската поп музика и да възпитава зрителите да предпочитат българска поп музика. Защото българите трябва да познават, харесват и да се гордеят със своята собствена музика! Да изгради динамична и интерактивна програма, съобразена с нуждите на аудиторията.


ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ / ТАРГЕТ ГРУПИ:
BG MUSIC CHANNEL e предназначена предимно за младите хора, но съдържанието ѝ задоволява интересите и потребностите на по-голяма част от населението. Основната аудитория е активно, социално и мобилно градско население, разделена 50 на 50% мъже / жени. Основните таргет групи са в диапазона 18-34г., модерни и комуникативни хора, слушащи и интересуващи се от модерна българска музика. 

Населено място: градско население 
Пол: 50% мъже – 50%жени
Първични възрастови групи: 18-24, 25-29, 30-34
Вторични възрастови групи: 10-14, 15-17, 35-39, 40-44
Доходи: средни и високи
Образование: средно, висше
Етнос: без оглед