Предавания
ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 12:15 ДО 14:00 / 15:15 ДО 16:00 СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ОТ 16:15 ДО 19:00
Четвъртък : 20ч-22ч
ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 00:00 ДО 3:00