Предавания
ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 17:20 ДО 20:00 СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ОТ 19:15 ДО 20:00
Всеки петък от 21:00 с повторение в сряда.
ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 00:00 ДО 3:00