Предавания
Неделя : 16ч-19ч
Петък : 23ч-01ч
Всеки петък от 21:00 с повторение в сряда.